Mõttemaru_Logo.png

Psühholoogilised protsessid asutuses

Kuidas saavutada häireteta ja tõrgeteta töö?

program-logo.png
 • Töökeskkond, töökorraldus, tööalased probleemid ja väljakutsed

 • Inimese sisesed ning inimeste vahelised pinged ja koostöö

 • Psühholoogiline heaolu ja enesehoid

 • Muremõtted vs töömõtted, ülekoormus töö- ja eraelus

 • Vaimne kurnatus, tööalane väsimus, enesejuhtimine

arrow.png

Kõik need tulenevad inimese psüühilistest protsessidest, millega läbi asjakohase psühhohariduse, tehnikate ja soovituste on võimalik tööd teha!

Koolitusel liigume otse väga elulisele aju ja ajukeemia tasandile ning räägime enamat kui klassikaline võitle-või-põgene psühholoogia. Koolituse tulemusena saab osaleja aru töö- ja igapäevaelus rakendatavast käitumis-, mõtlemis- ja neuropsühholoogia alusteadmisest ja omab palju nõuandeid, et oma elus vajalikke muutusi ette võtta. Tõenduspõhist lähenemist koolitusel toetavad arvukad tööalased juhtumid nii era- kui avalikust sekotorist ning elulised probleemid psühholoogilisest nõustamispraktikast.

NB! Tegemist on koolitusprogrammi enim tellitud versiooniga.

Vajadusel täpsustatakse ja vahetatakse sisuelemente koostöös tellijaga!

Koolituse programm koosneb kolmest suuremast teemast

1. Neuropsühholoogiast ja ajuteadusest lähtuv psühholoogiline enesehoid töö- ja elukeskkonnas. Toimiv ja kaitstud personal.

 • kuidas selgitada inimeses toimuvaid psüühilisi ja käitumuslikke protsesse? Näiteks:

            vaimse kurnatuse tõus lähtuvalt tööülesannetest või igapäevaelus toimuvast

            rahulolematus ümbritsevaga, läbipõlemistunne töökeskkonnas

            muutused oma emotsionaalses enesetundes, vastutöötamine

            keskendumisvõime või tahtejõu langus

            tööalastest või eraelulistest eesmärkidest kõrvale kaldumine, töökoormuse tõus ja selle mõjud

            ärevustunde ja muremõtete ülemäärane tõus

 • mida saab nendega enda töökeskkonnas või eraelus ette võtta? Elulised soovitused ja tehnikad psühholoogilistest praktikatest.

 

2. Organisatsioonipsühholoogiast lähtuvad soovitused töökeskkonna edendamiseks:

 • kuidas vältida kollektiivset läbipõlemist ja edendada asutuses valitsevat psühhokliimat?

 • millised võiksid olla psühholoogilised selgitused erinevatele levinud tööalastele probleemidele (vastutöötamine, ületöö jne)?

 • psühholoogilised tööriistad, mis toetavad paberil eksisteerivaid ja kokkuleppelisi töökorralduslikke elemente.

 

3. Käitumis- ja mõtlemispsühholoogia + vaimne tervis

koolitusplokk aitab inimesel erinevates keskkondades paremini saada aru iseendast või seal valitsevatest probleemidest

 • mida teha, kui muremõte ei taha taanduda ja häirib igapäevaelu? Miks on inimesed ümberringi nii pinges ja kas neid saaks aidata?

 • millised on psüühilised ja füüsilised eeldused, et hakata oma elus üldse tegelema enesejuhtimisega?

 • miks inimene muutub konfliktseks iseenda, teiste või oma töö/igapäevaelu suhtes? Kuidas ja milliseid otsuseid edasi teha?

Lisaküsimused:

Mõttemaru koolituskeskus

Telefon: +372 50 67 204

E-post: andero@mottemaru.com

Kirjalikke küsimusi saab esitada ka läbi veebilehe: alarubriik "Kontakt" kaudu

Lektor: Andero Teras, psühholoog ja ettevõtete koolitaja psühholoogiliste protsesside temaatikas

psühholoogia MA, psühholoogia doktorikraad inimese identiteedi psühholoogias omandamisel

 

Enam kui kümne aasta jooksul on Andero koolitanud Mõttemaru koolituskeskuses nii avalikus- kui erasektoris erinevatel psühholoogia alastel teemadel ning pakkunud juhtidele ja spetsialistidele koolitusi, psühholoogilist nõustamist, arenguprogramme ning konsultatsioone. Lisaks Tartu Ülikoolile on ta täiendanud enda psühholoogia alaseid teadmisi ja kogemusi Soomes Tampere Ülikoolis ja Ameerika Ühendriikides West-Virginia Ülikoolis.

 

Tema kõige küsitumate teemade seas erasektoris on töökeskkonna normaliseerimine lähtuvalt neuro- ja käitumispsühholoogiast, inimese vaimse tervise olemuse mõistmine ja töötavate soovituste pakkumine heaolu edendamiseks, meeskondade psühhokliima mõõtmine ja nende edendamine, juhtimispsühholoogia, inimese vs asutuse identiteet tööruumis, konflikti- ja pingete juhtimise psühholoogia, organisatsioonipsühholoogia elementide rakendamine tööalase produktiivsuse tõstmiseks või protsesside algatamiseks.