Mõttemaru_Logo.png

Psühholoogiakoolitus:

Kuidas elada häireteta elu ja korraldada töökohas tõrgeteta töö?

program-logo.png
 • Töökeskkond, töökorraldus, tööalased probleemid ja väljakutsed

 • Inimese sisesed ning inimeste vahelised pinged ja koostöö

 • Psühholoogiline heaolu ja enesehoid

 • Muremõtted vs töömõtted, ülekoormus töö- ja eraelus

 • Vaimne kurnatus, tööalane väsimus, enesejuhtimine

arrow.png

Kõik need tulenevad inimese psüühilistest protsessidest, millega läbi asjakohase psühhohariduse, tehnikate ja soovituste on võimalik tööd teha!

Koolitusel liigume otse väga elulisele aju ja ajukeemia tasandile ning räägime enamat kui klassikaline võitle-või-põgene psühholoogia. Koolituse tulemusena saab osaleja aru töö- ja igapäevaelus rakendatavast käitumis-, mõtlemis- ja neuropsühholoogia alusteadmisest ja omab palju nõuandeid, et oma elus vajalikke muutusi ette võtta. Tõenduspõhist lähenemist koolitusel toetavad arvukad tööalased juhtumid nii era- kui avalikust sekotorist ning elulised probleemid psühholoogilisest nõustamispraktikast.

Koolituse programm koosneb kolmest suuremast teemast

1. Neuropsühholoogiast ja ajuteadusest lähtuv psühholoogiline enesehoid töö- ja elukeskkonnas

 • kuidas selgitada inimeses toimuvaid psüühilisi ja käitumuslikke protsesse? Näiteks:

            vaimse kurnatuse tõus lähtuvalt tööülesannetest või igapäevaelus toimuvast

            rahulolematus ümbritsevaga, läbipõlemistunne töökeskkonnas

            muutused oma emotsionaalses enesetundes

            keskendumisvõime või tahtejõu langus

            tööalastest või eraelulistest eesmärkidest kõrvale kaldumine, töökoormuse tõus ja selle mõjud

            ärevustunde ja muremõtete ülemäärane tõus

 • mida saab nendega enda töökeskkonnas või eraelus ette võtta? Elulised soovitused ja tehnikad psühholoogilistest praktikatest.

 

2. Organisatsioonipsühholoogiast lähtuvad soovitused töökeskkonna edendamiseks:

 • kuidas vältida kollektiivset läbipõlemist ja edendada asutuses valitsevat psühhokliimat?

 • millised võiksid olla psühholoogilised selgitused erinevatele levinud tööalastele probleemidele (vastutöötamine, ületöö jne)?

 • psühholoogilised tööriistad, mis toetavad paberil eksisteerivaid ja kokkuleppelisi töökorralduslikke elemente.

 

3. Käitumis- ja mõtlemispsühholoogia + vaimne tervis

koolitusplokk aitab inimesel erinevates keskkondades paremini saada aru iseendast või seal valitsevatest probleemidest

 • mida teha, kui muremõte ei taha taanduda ja häirib igapäevaelu? Miks on inimesed ümberringi nii pinges ja kas neid saaks aidata?

 • millised on psüühilised ja füüsilised eeldused, et hakata oma elus üldse tegelema enesejuhtimisega?

 • miks inimene muutub konfliktseks iseenda, teiste või oma töö/igapäevaelu suhtes? Kuidas ja milliseid otsuseid edasi teha?

Toimumise kuupäev ja asukoht:

21. veebruar 2022 Kuressaares.

Koolitusmaht ja tõend:

6-akadeemilist tundi. Soovi korral väljastatakse osalejatele personaalne elektrooniline tõend.

Koolituse maksumus:

 • 179 eurot + km osaleja kohta. Hind kehtib kuni 31. jaanuar 2022. Alates 1. veebruar 2022 on koolituse hind 229 eurot + km.

 • 2 - 3 osalejat ühest asutusest: 159 eurot + km osaleja kohta.

 • 4 ja enam osalejat: teeme parima pakkumise, kuid hindame ka vabade kohtade olemasolu.

 • Koolitusprogrammi on võimalik tellida ka sisekoolituseks asutusse kohapeale või meeskonnaüritusteks. Sel juhul täpsustame eraldi kollektiivsed küsimused ja juhtumid ning vajadusel teeme programmi sisuelementides tellija jaoks vajalikke muutusi. Täpsem info: andero@mottemaru.com

Kontaktinfo ja lisaküsimused:

Mõttemaru koolituskeskus

Telefon: +372 50 67 204

E-post: andero@mottemaru.com

Kirjalikud küsimused läbi veebilehe: alarubriik "Kontakt" kaudu

COVID-19 puudutav info:

Koolituse korraldamisel ja läbiviimisel täidetakse kõiki ajahetkel valitsevaid riiklike piiranguid ja vastavaid ohutusnõudeid. Palume arvestada, et koolitusel osalemiseks tuleb esitada Euroopa Liidu vaktsineerimistõend või läbipõdemistõend.

Koolituse ajakava:

Programmis esitatud teemad läbitakse koolituspäeva jooksul integreeritult.

9:00 - 10:30 koolitus

10:30 - 10:50 paus

10:50 - 12:20 koolitus

12:20 - 13:00 lõunapaus koos kahekäigulise lõunasöögiga

13:00 - 14:30 koolitus

Lektor: Andero Teras, psühholoog ja koolitaja (psühholoogia MA, psühholoogia doktorikraad inimese identiteedi- ja arengupsühholoogias omandamisel).

 

Enam kui kümne aasta jooksul on Andero koolitanud Mõttemaru koolituskeskuses nii avalikus- kui erasektoris erinevatel psühholoogia alastel teemadel ning pakkunud juhtidele ja spetsialistidele koolitusi, psühholoogilist nõustamist, arenguprogramme ning konsultatsioone.

 

Tema kõige küsitumate teemade seas erasektoris on töökeskkonna normaliseerimine lähtuvalt neuro- ja käitumispsühholoogiast, inimese vaimse tervise olemuse mõistmine ja töötavate soovituste pakkumine heaolu edendamiseks, meeskondade psühhokliima mõõtmine ja nende edendamine, juhtimispsühholoogia, inimese vs asutuse identiteet tööruumis, konflikti- ja pingete juhtimise psühholoogia, organisatsioonipsühholoogia elementide rakendamine tööalase produktiivsuse tõstmiseks või protsesside algatamiseks.