Mõttemaru_Logo.png

sisekoolitus

Teismeliste psühholoogia õpetajatele

kooliruumi pingestav ja edendav teismeiga

Koolitusprogramm sisaldab elemente:

 • teismeliste käitumispsühholoogiast

 • arengupsühholoogiast

 • noorukite kliinilisest psühholoogiast

 • neuropsühholoogiast

Pakume teadmisi, selgitusi ja soovitusi just noorukite käitumis- ja mõtlemismotiivide kohta, mis aitavad kaasa edulugude ja koostöö tekkele, edendada noorte vaimset tervist ja eneseotsinguid ning hoida õpetajat tegutsemistahtelisena.

Lektorite pöördumine:

 

“Kui lubada veidi vulgaarset kõnepruuki, siis võib päris otsekoheselt öelda, et tegemist on koolitusprogrammiga, kus püüame põhjendada, miks teismeline meid mõnikord p***e saadab, kuid teisalt nii meeletult meie tuge otsib ja vajab. Teismeiga on midagi unikaalset, millest Eestis läbi psühholoogia vaatenurga on paraku vähe räägitud - ometigi on iga noorukiga töötava spetsialisti töös need teadmised A ja O. Koolitusel on palju elulisi näiteid, millega on lihtne samastuda ning seeläbi teadmisi omandada ja hiljem kasutada.”

Programm

Korralduslik lisainformatsioon lehe allosas

Teismelistele spetsialiseerunud psühholoogia õpetaja töös

 • Aju areng teismeeas - mis toimub teismelise peas ja mis seal veel ei toimu?

 • Mida peaks õpetada teadma just teismelistega seotud psühhoharidusest ehk otsime selgitusi noorte käitumis- ja mõtlemismotiividele?

 • Koostöö ja usaldusväärsete suhtete ülesehitamise põhimõtted teismelistega

 • Tohutu õppimisvõime vs käega löömise aeg – mis motiveerib teismelist?

 • Miks on teismelised stressile vastuvõtlikumad ja kuidas see mõjutab nende õppeprotsessi?

 • Käsitleme ka enamlevinud olukordi, küsimusi ja käitumismustreid, mis teismelistega kooliruumis on seotud:

  • Alkohol ja ekskursioonid, suitsetamine vahetunnis, narkootikumid – miks, kas ja mida saab teha? Märksõna: kartus kaotada usaldust

  • Ohtlike olukordade tekitamine ja käitumine nendes – milliseid lahendusi ja signaale pakub teismeliste aju ja planeerimisvõime?

  • Sotsiaalne teismeline: probleemsed ja mitte-probleemsed suhted nende vahel ja täiskasvanutega

  • Keelud, käsud, reeglid – jah või ei? Kuidas neid täpsemalt peenhäälestada?

  • Tormi ja tungi aeg - müüt või tegelikkus? Nõuanded noorukitega töötavate spetsialistide igapäevatöösse.

 

 • Miks peaksime tähelepanu pöörama psühholoogilistele kriisidele teismeeas?

 • Kas kriisid täiskasvanueas on pärit osaliselt teismeeast?

 • Kuidas toetada noore inimese eneseotsinguid õppeprotsessis?

 • Võimalused ja ettepanekud koolikorralduse täiustamiseks lähtuvalt teismeliste biopsühhosotsiaalsetest eripäradest.

Piiripealsed ja keerulised juhtumid kooliruumis - noorte vaimne tervis ja problemaatiline käitumine. Käitumisjuhised kliinilise psühholoogi seisukohast.

 • Psüühikahäire kujunemine teismeeas vs normaalne aju arengu protsess – millised on normaalsed “veidi mässava nooruki” käitumise piirid? Mitmefaktoriline riskimudel õpetaja igapäevatöös.

 • Sageli valesti mõistetud ja müütidest ümbritsetud käitumishäire ning ATH - mis need tegelikult on, kuidas ära tunda ja kuidas toime tulla?

 

 • Kas õpilase demotiveerituse ja vastupanu taga võib olla hoopis vaimse tervise probleem mida kooliruumis varjatakse?

 • Enimlevinud psüühikahäired teismeeas - depressioon ja ärevushäire. Mida võiks õpetaja teada, et aidata noort ja edendada vaimset tervist?

 • Mida peaks õpetaja teadma unerohtudest, antidepressantidest ja rahustitest ja kas üldse või kuidas neist teismelisega rääkida kooliruumis?

 • Vähemtuntud psüühikahäired teismeeas, mis võivad mõjutada koolielu: dissotsiatiivsed häired, bipolaarne häire, skisofreenia.

 

 • Milline ümberlülitus teha oma töös ja mõtlemises, kui mõistad, et teismelisel kujuneb/on kujunenud psüühikahäire?

 • Enesehinnangut laastavad lapsevanemad: kuidas neile olukorda võimalikult otse aga pehmelt selgeks teha? Millist infot jagada oma tähelepanekutest lapsevanematega?

 • Õpetaja enda vaimne tervis - et hoida klassiruumis rahu ja reageerida ratsionaalselt, peab olema paigas õpetaja kui vastutava täiskasvanu enda emotsionaalne heaolu. Kuidas tunda ära, et olen läbipõlenud ja mida sellega ette võtta?

Korralduslik lisainformatsioon

 

Koolituse pikkus: tegemist on tempoka, sisutiheda ja ilma rühmatöödeta täispika koolituspäevaga, mille pikkus on 8 akadeemilist tundi. Koolitust on seejuures võimalik:

 • pikendada põhjalikumaks teemakäsitluseks kahepäevaseks 12 - 16 akadeemilist tundi kestvaks koolituseks (väljasõidud, arenguseminarid, meeskonnaüritused jms).

 • lühendada 4 - 6 akadeemilist tundi teemakäistluseks (eraldi läbirääkimised, millised teemad jäävad välja)

 

Tõend: igale osalejale väljastatakse personaalne elektrooniline tõend.

Lektorid: toimub 2 lektoriga

Esimese teema lektor: Andero Teras, psühholoog-koolitaja (psühholoogia MA). Doktorikraad laste ja noorte arengupsühholoogias omandamisel (Tartu Ülikool). Andero on Mõttemaru koolituskeskuse haridussuuna koolitaja, kes on arendanud haridusvaldkonna koolitusprogramme ning koolitanud õpetajaid ning haridusjuhte üle kuue aasta. Teemad, milles pakub rakenduslikke koolitusi: laste ja noorte identiteedi kujunemine, inimese väärtussüsteem, käitumiseprobleemide olemus ja ennetamine lähtuvalt arengupsühholoogiast, töökeskkonna normaliseerimine konfliktide juhtimise, inimese identiteedi, eneseregulatsiooni ja neuroteaduse toel. Lisaks Tartu Ülikoolile on täiendanud enda psühholoogia alaseid teadmisi Soomes Tampere Ülikoolis ja Ameerika Ühendriikides West-Virginia Ülikoolis.

Teise teema lektor: Kärolin Kajalaid, kliiniline psühholoog. Kärolin on aastate jooksul koolitanud tuhandeid õpetajad üle Eesti ning lisaks nii era- kui ka riigisektori juhte ja töötajaid, kelle sõnul on tema tugevuseks rääkida psühholoogia-alastest teemadest väga elulises ja rakenduslikus võtmes. Kärolini töökogemus hõlmab tööd kliinilise psühholoogina Tartu Ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliinikumis ning Mõttemaru koolituskeskuses koolitajana haridusasutuste sisekoolituste, konsultatsioonide ja juhtide arenguseminaride läbiviimisel.

Muu informatsioon:

 • Võimalus tellida nii koolivaheaegadeks kui ka koolivaheaja välisteks päevadeks lühema etteteatamisajaga.

 • Koostame ka eripakkumisi mitme haridusasutuse ühiskoolituseks (näiteks valla koolid ja noorte huvikeskused).

 • Soovi korral organiseerime majutuse, toitlustuse, transpordi ja muu vajaliku, kui tegemist on asutusevälise koolituspäevaga.

 • Aprilli koolivaheajal on võimalik lisada ootejärjekorda. Vabu kuupäevi on saadaval ka koolivaheaja välistel aegadel ja suve hakul.

Koolituse tellimine ja lisaküsimused
 
Kontaktisik: Andero Teras
e-kiri: andero@mottemaru.com
telefon: +372 50 67 204

Teised sisekoolitused

Huvitab hoopis muretsemise ja pingete psühholoogia koolitus?

Küsi julgelt infot - hetkel populaarne haridusvaldkonnas

Fresh

Väga nõutud koolitus erasektoris ja juhtide poolt:

 

"Aju- ja neuropsühholoogia põhine tunnustamine ja kollektiivi psühhokliima"

Fresh

Või koolitus "Psühholoogilised töövahendid õpetaja töös"

Oleme koolitanud sel teemal umbes 1800 õpetajat, teame kajastata põletavamaid küsimusi

Fresh

Mõttemaru_Logo.png

Heading 1