Koolitused

Pakume koolitusi, mille eesmärk on selgitada inimpsühholoogia toimimist erinevates olukordades nii tööl kui kodus, aidata organisatsioonide juhtidel lahendada juhtimisküsimusi ning parendada meeskondade koostööd.

Meeskonnakoolitused ja organisatsioonipsühholoogia - Mõttemaru

Juhtimiskoolitused ja -psühholoogia

Tõenduspõhised juhtimiskoolitused muutuste juhtimiseks, töötajate motiveerimiseks ja tunnustamiseks ning juhi enesearengu edendamiseks.

Mõttemaru juhtimiskoolitusi iseloomustab kõrgendatud tähelepanu pööramine psühholoogiast lähtuvate strateegiate, tööriistade ja metoodikate praktilisele kasutamisele juhi töös.

Meeskonnakoolitused ja organisatsioonipsühholoogia

Meeskonnatreeningu ja sisekoolitused asutuste psühhokliima parendamiseks, meeskondade produktiivsuse ja motivatsiooni tõstmiseks ning konfliktide ennetamiseks.

Vaimne tervis ja enesejuhtimine töökeskkonnas

Neuropsühholoogiale tuginevad vaimse tervise ja enesejuhtimise koolitused tulemaks toime liigse muretsemise, stressi, vaimse pingestatuse, läbipõlemise, ärevuse ning tõsisemate vaimse tervise probleemidega.

Psühholoogia igapäevaelus

Inimese igapäevaelus aset leidvate olukordade psühholoogiline lahtimõtestamine ja praktiliste meetodite pakkumine probleemide lahendamiseks ja ennetamiseks.

Teemad sobivad ka ettevõtte väljasõitudele töötubadeks, aastakonverentsi ettekanneteks või seminarideks.

© 2023 Mõttemaru | kodulehe tegemine vvunk