Meeskonnakoolitused ja organisatsioonipsühholoogia

Pakume meeskonnaprotsesse, organisatsioonikultuuri toimimist ja jätkusuutliku töö tegemisega seotud teemasid organisatsioonipsühholoogia kontekstis.

Teemakäsitlus on aktuaalne, töötavatele lahendustele orienteeritud ja vajadusel ka intrigeeriv, kus harutame psühholoogiliselt lahti ka kõige keerulisema tabuteema.

Tutvu teemadega allpool
Meeskonnakoolitused ja organisatsioonipsühholoogia - Mõttemaru

Millised meeskonnakoolitusi Mõttemaru läbi viib?

Organisatsiooni psühhokliima ja koostöine kollektiiv

Kolmandiku ajast veedame töökeskkonnas. Oluline on muuta see kohaks, kus tunneme end hästi ja kolleegidega on hea klapp. Koolitusel analüüsime inimese käitumis- ja mõtlemismotiive, et saada paremini aru iseendast ja oma kolleegist. Eluline teemakäsitlus aitab edendada asutuses positiivset õhustikku ja vältida kollektiivset läbipõlemist.

Töötajate motivatsioon

Koolitusel murrame müüte, kuidas tekib inimpsüühikas motivatsioon ja tähenduse leidmine oma töö- ja igapäevaelus. Oodatava tulemusena aitab koolitus haarata kontrolli tegurite üle, mis seni on meeskonnas tekitanud tööga rahulolu osas küsimusi. Koolitust iseloomustab arvukate tööelus kasutatavate enesejuhtimistehnikate omandamine.

Produktiivne ja rahulolev meeskond

Mõnikord on töökeskkonnas olemas suurepärased parameetrid nagu töövahendid, optimaalne töökoormus ja hüved, kuid praktikas esineb tõrkeid meeskonnatöös, müügitulemustes, teeninduskvaliteedis või töötulemuste tõstmises. Koolitusel käsitleme nõuandeid ja soovitusi, mis aitavad inimestel ehitada endale jätkusuutlikud tööalased harjumused ja näha võimalusi probleemilahenduseks.

Konfliktid ja suhtlemispsühholoogia

Koolitusel antakse osalejatele suur hulk konfliktijuhtimise meetodeid ning suhtlemispsühholoogia põhitõdesid. Arvukad juhtumid, näited ja praktikad aitavad lahendada võimalikke sisepingeid, taastada koostöö konfliktseteks muutunud suhtes või tulla edukalt toime klientide ja koostööpartneritega peetavates pingestatud vestlustes. Konflikt on iseenesest üks väga väärtuslik õppekoht, millega tuleb osata konstruktiivselt ringi käia. Aitame konfliktikeeristes juhtida emotsionaalseid teemasid ja hoida kurssi, et erimeelsustest tekkiv informatsioon oleks edasiviiv.

Tunnustamine, tagasiside ja kommunikatsioonipsühholoogia organisatsioonis

Esmapilgul pehmena näiva teema avame väga tugevas organisatsiooni- ja neuropsühholoogia konktekstis. Koolituse eesmärk on põhjendada ja selgitada inimestele, mis toimub meie psüühikas kommunikatsiooni erinevates vormides ning kuidas see käitumuslikult hakkab mõjutama tööalast sooritust. Koolitusteema lisandväärtus on edendada psühholoogilist heaolu töökeskkonnas.

Koostöö kui igaühe emotsiooniregulatsioon ja eneseregulatsioon

Adekvaatne arusaam emotsioonide psühholoogiast on tänases töö- ja elukeskkonnas hädavajalik teadmine. Psühholoogiliselt on tegemist taaskord üpris tehnilise teemaga, mille juurde on võimalik ehitada konkreetsed ja elulised soovitused emotsioonide juhtimisest. Kasuks tuleb selline koolitus nii töös iseendaga, kolleegide mõistmises, kliendisuhtluses kui ka laiemalt tööalases tegevuses. Tihtilugu ei kahtle inimene enda oskustes või teadmistes, kuid tajub, et emotsioonid ja emotsionaalsus pärsib tema produktiivsust.

Lisateenuste pakett organisatsioonipsühholoogia valdkonnas

„Psühholoogiliste struktuuride analüüs ja ülesehitamine asutuses“

  • Töökeskkonna rahulolu-uuringud, psühholoogiliste ohutegurite uuringute läbiviimine, mõju-uuringud.
  • Töötajatele intensiivse psühholoogiliste oskuste õppe pakkumine töökeskkonnas oleva probleemiga toimetulekuks.
  • Tööalaste tõrgete lahendamine läbi organisatsioonipsühholoogilise nõustamise.
  • Individuaalsed töötajate nõustamised ja arenguvestlused, grupinõustamised, coaching, kovisioon.

Tutvu kindlasti teiste meie organisatsioonipsühholoogia teemadega lähedalt seotud juhtimiskoolituste ja vaimse tervise valdkonna koolitustega. Seal on hulk olulisi teemasid, mida juhid ja töötajad on kõrgelt hinnanud ja millest hiljem oma töös kasu saanud!

© 2023 Mõttemaru | kodulehe tegemine vvunk