Vaimne tervis ja enesejuhtimine töökeskkonnas

Koolitustel hoiame tugeva fookuse neuropsühholoogial ja inimese psüühiliste protsesside selgitamisel töö- ja igapäevaelu kontekstis.

Tutvu teemadega allpool
Vaimne tervis ja enesejuhtimine töökeskkonnas - Mõttemaru

Pakume psühholoogilises nõustamispraktikas ja psühhoteraapias kasutatavaid tehnikaid, soovitusi, praktilisi nõuanded ja näiteid.

Mõttemaru vaimse tervise ja enesejuhtimise koolitused on oma olemuselt üpris nõudlikud, kuna koolituste eesmärk on lisaks töötavatele nõuannetele pakkuda ka kvaliteetset psühhoharidust. Seega on koolitusprogrammide töötempo kõrge ning teemadega minnakse töötavate lahenduste huvides süvitsi.

Koolitustel hoiame tugeva fookuse neuropsühholoogial ja inimese psüühiliste protsesside selgitamisel töö- ja igapäevaelu kontekstis, mille juurde pakume psühholoogilises nõustamispraktikas ja psühhoteraapias kasutatavaid tehnikaid, soovitusi, praktilisi nõuanded ja näiteid.

Osalejad on kiitnud, et sel viisil lähenemine pakkus reaalset selgitust inimese psühholoogiast ja selle seostest töö- ja elukeskkonnas toimuvaga ning andis pika nimekirja arusaadavatest praktilistest soovitustest.

Millised vaimse tervise ja enesejuhtimise koolitusi Mõttemaru läbi viib?

Vaimne pingestatus ja tööalane kurnatus

Läbi rakendusliku psühholoogia pakume nõuandeid, kuidas läbi teadliku enesejuhtimise tulla toime kiirel ja pingelisel tööperioodil. Koolituse eesmärk on õpetada esmatasandi enesejuhtimistehnikaid, et inimesel ei tekiks tööalast ülekoormust või oskaks seejuures vältida laastavaid tagajärgi vaimsele tervisele.

Muretsemise psühholoogia

Tegemist on väga suure ja igakülgselt kasuliku teemaga tänases päevas. Näiteks õpime koolitusel, kuidas muremõttega tehniliselt ümber käia ja seda juhtida. Samuti, kuidas peatada muretsüklit ja tegeleda vajadusel ümberlülitamisega töökeskkonnas või töömõtetest väljalülitamisega eraelus. Koolituse tulemusena tekib hulk nõuandeid, mille seast saab igaüks ajas valida enda jaoks kõige töötavamad lahendused.

Stress, tööstress ja stressireaktsioon

Siinkohal ei paku Mõttemaru tüüpilist võitle-või-põgene teemakäsitlusega koolitust tööstressiga toimetulekuks. Antud teemas pöörame tähelepanu rahvamüütidele ja paneme inimesi laiemalt mõtlema inimkeha ja -psüühika toimimisest. Tegemist on kaunis “kainestava” koolitusteemaga, kus näited on kohati üpris šokeerivad. Õpetame seda, mida tavaliselt pole koolitustel räägitud ja teeme järeldused, mida elulist tuleb ja peab selles teemas kindlasti enda töö- ja igapäevaelu jaoks lahti mõtestama, et tulla toime ülekoormuse juhtimisega.

Läbipõlemine tööl ja eraelus

Läbipõlemine võib olla igas mõttes väga vastik nähtus, kus lisaks kurnatusele, jõuetusele ja motivatsiooni kadumisele võib tekkida ka agressiivne hoiak või käitumine iseenda ja ümbritseva vastu. Läbipõlemise ennetamiseks töökohal või selle ületamiseks tuleb mõista läbipõlemise olemust ja tekkimist nii kitsamalt kui laiemalt. Koolitusel õpime läbipõlemise ohutegureid ja teekonda ära tundma nii iseenda kui kolleegi vaatevinklist. Läbi praktiliste teadmiste ja oskuste paraneb arusaam, mida teha ja muuta, et see ligi ei hiiliks.

Ärevusest ärevushäireni

Üha suurem probleem on ärevus. Juba seepärast, et selle äratundmine on üpris keeruline ning toimetulek omaette katsumus. Nii ärevus kui ajas arenev ärevushäire on paljudes töökeskkondades takistavaks teguriks töötaja heaolu mõistes, tööalaste eesmärkide saavutamisel või töökeskkonna õhustikus. Ärevuse teemaploki soovitame tellida koos muretsemise psühholoogiaga.

Depressioon ja meeleoluhäired

Mõnikord tundub probleem olevat koostöös, ajajuhtimises, organisatsioonis protsesside korraldamises või kommunikatsioonis, kuid ükski meetod või abinõu ei taha selles lahendamise osas ka töötada. Tänases töökonkurentsis on oluline oma asutuses tõsta ka teadlikkust tõsisematest vaimse tervise probleemidest, mis inimesi kimbutavad, kuid mida võib-olla veel nii avalikult ei käsitleta. Kuhjaga on koolitusteema kasulik igale töötajale, kuid äritegevuse mõistes on koolituse tulemusena võimalik edukalt vältida olukorda, kus asjatud tööseisakud või konfliktid eskaleeruvad kohast, mis asjasse pigem vähe puutub. Depressioon, ärevushäire, muud meeleoluhäired ja isiksushäired on siinkohal teemad, kust paljud asutused on saanud soovitusi mõistmaks laiemalt inimkäitumise olemust töökeskkonas ning läbi uute lahenduste parendanud oma töökeskkonda.

Lisateenused

  • Esmaste vaimse tervise testide tegemine kollektiivile ning tagasisidestamine ja sisuline tõlgendamine.
  • Psühholoogi ajutise kabineti avamine töökeskkonnas. Walk-in põhimõttel konsultatsioonid, töötoad.
  • Psühhosotsiaalsete ohutegurite kaardistamine ja vaimse tervise alaste tegevuskavade nõustamine, koostamine ning juurutamine organisatsioonis.

Koolitustel seome näited, juhtumid ja soovitused tellija spetsiifilise töövaldkonnaga – näiteks tööstussektor, finantsvaldkond, teenindus, kaubandus või avalik sektor. Eelpool on toodud välja peamised teemad, kuid endale huvi pakkuvaks lisateemaks võta meiega ühendust.

Tutvu kindlasti enesejuhtimise teemadega lähedalt seotud meeskonnakoolituste ja juhtimiskoolitustega. Seal on hulk olulisi teemasid, mida meie koolituste läbijad on kõrgelt hinnanud ja millest oma töös kasu saanud!

© 2023 Mõttemaru | kodulehe tegemine vvunk